CV-Onderhouds­abonnementen

De voordelen van het CV-Onderhouds­abonnement

Uw CV-installatie presteert aantoonbaar beter en gaat bovendien langer mee, indien deze regel­matig van professioneel onder­houd wordt voorzien. De voordelen van het onderhouds­abonnement:

 • U betaalt géén arbeidsloon bij het verhelpen van een storing
 • U krijgt voorrang op niet-onderhouds­abonnnements­klanten in de planning
 • Bij een storing die vóór 10:00 uur 's morgens is aangemeld, wordt u dezelfde dag nog geholpen
 • Uw CV-ketel is verzekerd van de inbegrepen jaar-/tweejaarlijkse1 CV-onderhouds­beurt
 • 10% korting op een onderhouds­abonnement dat meerdere toestellen bevat
 • Collectieve onderhouds­abonnements­vorm voor VVE

1Frequentie is afhankelijk van het onderhouds­abonnements­type: jaarlijks bij onderhouds­abonnements­type A1, en twee­jaarlijks (lees: om de twee jaar) bij onderhouds­abonnements­type A2.

Typen CV-Onderhoudsabonnementen

CV-tec heeft twee typen onderhouds­abonnementen voor particu­lieren, bedrijven en Vereniging van Eigenaren (VVE):

A1

1-jarig contract

EUR 85,00

A2

2-jarig contract

EUR 120,00

Het A1-onderhouds­abonnements­type heeft een duur van 12 maanden (1 jaar), waarna het abonnement (stil­zwijgend) telkens met 12 maanden wordt verlengd.

De CV-onderhouds­beurt wordt jaarlijks uitgevoerd.

Het A2-onderhouds­abonnements­type heeft een duur van 24 maanden (2 jaar), waarna het abonnement (stil­zwijgend) telkens met 24 maanden wordt verlengd.

De CV-onderhouds­beurt wordt tweejaarlijks (lees: om de twee jaar) uitgevoerd.

Afsluiten CV-Onderhoudsabonnement

Het afsluiten van het CV-Onderhouds­abonnement werkt als volgt:

 • Via onderstaande knop Onderhouds­abonnements­formulier (volg het -symbool) opent u het formulier waarin u uw gegevens in kunt voeren en het gewenste onderhouds­abonnements­type kunt selecteren.
 • Nadat u de formuliergegevens ingevoerd en verzonden heeft, ontvangt u een email met de door u ingevoerde gegevens.
 • U wordt vervolgens omgeleid naar onze online afspraakplanner, waarmee u de afspraak ten behoeve van de initiële inspectie kunt maken.
 • CV-tec zal tijdens deze eerste afspraak een initiële inspectie uitvoeren, ter beoordeling of de technische staat van de CV-installatie toereikend is, en - indien dit het geval is - deze inspectie combineren met het uitvoeren van de eerste CV-onder­houds­beurt.
 • Het CV-onderhouds­abonnement heeft betrekking op combi-ketels met een maximaal vermogen van 40 kW.
 • U kunt het CV-onderhouds­abonnement ten alle tijde tussen­tijds opzeggen. Resti­tutie van onderhouds­abonnements­geld vindt niet plaats.
 • Het CV-onderhouds­abonnement kan alleen worden afge­sloten met betrekking tot de merken Intergas, Nefit en Remeha.
 • Het CV-onderhouds­abonnement kan niet worden afgesloten met betrekking tot CV-ketels ouder dan 15 jaar.

Scenario's

Er zijn twee verschillende scenario's op basis waarvan het onder­houds­abonnement ingevuld kan worden:

 • 1

  Het meest voor­komende/gebrui­kelijke scenario: één adres (in casu het Factuur-/Toestel­adres). Hierbij dient ten minste één Contact­persoon, en ten minste één CV-ketel te worden ingevoerd.

  In het geval van een Particulier wordt de Primaire Contactpersoon als Contractant beschouwd, en in alle andere gevallen wordt het ingevoerde Bedrijf/Organisatie/VVE als Contractant beschouwd.

  Aanvullende info:

  • Er kunnen meerdere Contact­personen worden ingevoerd (max. 10)
  • Er kunnen meerdere CV-ketels worden ingevoerd (max. 10)

 • 2

  Het scenario waarbij meerdere adressen van toepassing zijn. Het Factuur-/Toesteladres heeft in dit scenario betrekking op de Contractant. In het verlengde daarvan kunnen naar wens één of meerdere Toestel­adressen toege­voegd worden, die allen onder het betref­fende onderhouds­abonnement komen te vallen.

  Deze situatie is typisch voor onder­houds­abonnementen die door VVE's (Vereniging van Eigenaren) worden afgesloten, of particu­lieren en bedrijven die als verhuurder van onroerend goed ten behoeve van hun huurder(s) een onder­houds­abonnement afsluiten.

  Aanvullende info:

  • Bij het Factuur-/Toesteladres (betrekking hebbende op de Contractant) is het invoeren van CV-ketel­gegevens optioneel.
  • Bij elk Toesteladres dienen de gegevens van ten minste één CV-ketel te worden ingevoerd (met een maximum van 10).
  • Het invoeren van Contact­persoon­gegevens bij Toesteladressen is optioneel (met een maximum van 10).
  • Het maximaal aantal adressen dat ingevoerd kan worden is 10 - onder­verdeeld in 1 Factuur-/Toestel­adres en maximaal 9 Toestel­adressen