CV-reparatie

De moderne CV-ketels zijn technologisch hoogwaardige en zéér bedrijfszekere apparaten, die - mits regulier onderhouden - garant staan voor jarenlang zorgeloos warmtecomfort. Desondanks kan zich altijd - al dan niet door toedoen van ouderdom van de CV-installatie - een probleem voordoen. In dat geval heeft u een vakman nodig om uw CV-installatie te repareren.

CV-tec rekent een vast tarief1 van EUR 68,00 voor het uitvoeren van uw CV-reparatie

CV-tec hanteert een uniek concept: een vast tarief1 voor het uitvoeren van uw CV-reparatie. Ongeacht de tijdsduur die nodig is om de reparatie uit te voeren. En daarmee geen onplezierige verassingen als gevolg van de duur van de werkzaamheden.

 1. Het EUR 68,00-tarief geldt alleen voor de regio Amsterdam en omstreken.
 2. Dit tarief is:
  1. Inclusief 21% BTW
  2. Exclusief eventueel gebruikte materialen
  3. Exclusief eventueel gemaakte parkeerkosten
  4. Alleen van toepassing tijdens kantooruren (ma-vr 08:00-17:00 uur)
 3. Dit tarief is alleen van toepassing op het verhelpen van de storing. Meerwerk (zie punt [7]) wordt additioneel doorberekend aan de klant.
 4. Indien blijkt dat bezoek van een fabrieksmonteur noodzakelijk is, dan zijn deze kosten geheel voor rekening van de klant. Additioneel worden de door CV-tec uitgevoerde werkzaamheden doorberekend aan klant.
 5. Reparaties aan aan-/afvoerleidingen, appendages, rookgasconstructies en alle apparatuur die met het toestel is verbonden, vallen buiten het EUR 68,00-tarief.
 6. Indien er een CO2-meting dient te worden verricht (ad EUR 29,50), dan komen deze kosten bovenop het EUR 68,00-tarief.
 7. Reparaties als gevolg van achterstallig onderhoud vallen niet onder het EUR 68,00-tarief. In dat geval hanteren wij een uurloon van EUR 52,50 (exclusief 21% BTW), met een minimum van 1 uur.
 8. De maker van de afspraak is verantwoordelijk voor (contante) betaling van de uitgevoerde werkzaamheden. Dit principe geldt tevens in de situatie waarin een aanverwante partij betrokken is zoals een huisbaas (tenzij anders overeengekomen).
 9. Het leveren op rekening geschiedt uitsluitend na goedkeuring daarvan door CV-tec.

Abonnement­houders

Onze onderhouds­abonnement­houders genieten een aantal aantrekkelijke voordelen ten opzichte van niet-onderhouds­abonnement­houders bij het uitvoeren van CV-reparaties:

 • Er wordt géén arbeidsloon in rekening gebracht voor het oplossen van de storing - alleen eventuele materiaalkosten.
 • Onderhouds­abonnement­houders krijgen voorrang in de planning op niet-onderhouds­abonnement­houders.
 • U wordt nog dezelfde dag geholpen indien de storing voor 10:00 uur 's morgens aangemeld is.

Garantie

CV-tec geeft 12 maanden garantie op uitgevoerde reparaties aan uw CV-installatie. Dat geeft u extra zekerheid.

Wij zorgen ervoor dat uw warmte­voorziening gega­randeerd is. Gedu­rende het hele jaar.

Afspraakplanner

Door middel van onze online afspraakplanner heeft u met een paar simpele muis­klikken een afspraak met ons gemaakt. Direct na het maken van de afspraak ontvangt u een email met de afspraakgegevens.

Afspraakplanner